Dinh dưỡng dành cho Vịt của VELCORES đem lại nhiều lợi ích

Cho dù trọng tâm của bạn là tối ưu hóa hiệu suất hay giảm chi phí sản xuất, Velcores hiểu rằng, là một người chăn nuôi vịt đẻ hay vịt thịt, bạn chỉ có thể đạt được hiệu quả kinh tế tối ưu khi việc sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao và đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của vịt. Với các sản phẩm thức ăn chăn nuôi kết hợp cùng sự hỗ trợ về phương pháp quản lý của Velcores, bạn có thể đạt được hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) lí tưởng , tỷ lệ vịt chết thấp, kết quả chăn nuôi đáp ứng hoặc thậm chí vượt mục tiêu của các trang trị chăn nuôi. Bên cạnh các sản phẩm dinh dưỡng được tùy chỉnh, Velcores còn cung cấp các giải pháp thức ăn chăn nuôi đặc biệt với nguyên liệu cùng gốc để có thể sản xuất những con vịt con một ngày tuổi có chất lượng cao.

Thức ăn cho Vịt

Loại thức ăn