Chúng tôi am hiểu sâu sắc về dinh dưỡng dành cho heo

Là một người chăn nuôi heo, bạn khao khát đạt được những kết quả cao nhất về mặt kinh tế và kỹ thuật. Các nhân tố như thức ăn chăn nuôi, hệ thống chuồng trại và phúc lợi vật nuôi đều đóng góp vào kết quả này. Velcores sẽ hỗ trợ bạn ở tất cả những khía cạnh nói trên thông qua các công cụ đánh giá hiệu suất của chúng tôi, hỗ trợ bạn trên trang trại và dĩ nhiên là bằng những giải pháp thức ăn chăn nuôi cân bằng cũng như được tùy chỉnh theo nhu cầu. Do vậy, chúng tôi đảm bảo bạn sẽ có được những kết quả kỹ thuật tốt nhất.

Thức ăn cho heo

Thức ăn cho Heo Xuất Chuồng

Thức ăn cho heo nái

Loại thức ăn