Dinh dưỡng dành cho cút của VELCORES đem lại nhiều lợi ích

Cho dù trọng tâm của bạn là tối ưu hóa hiệu suất hay giảm chi phí sản xuất, Velcores hiểu rằng, người chăn nuôi cút hiện nay sẽ cải thiện hiệu quả chăn nuôi khi sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao và đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của chim cút. Với các sản phẩm thức ăn chăn nuôi kết hợp với sự hỗ trợ về phương pháp quản lý của Velcores, bạn có thể đạt được tỷ lệ chuyển đổi thức ăn cao, tỷ lệ vật nuôi chết thấp, sản lượng trứng và kết quả chăn nuôi đáp ứng hoặc thậm chí vượt mục tiêu kỹ thuật của các công ty chăn nuôi. Điều này hoàn toàn khả thi nhờ có các chương trình nghiên cứu trên toàn thế giới và những kinh nghiệm thực tiễn trên trang trại của chúng tôi. Trên nền tảng này, chúng tôi đã xây dựng các giải pháp thức ăn chăn nuôi được tùy chỉnh, kết hợp với hỗ trợ quản lý trên trang trại để mang lại thành quả cho tất cả mọi người chăn nuôi.

Thức ăn cho Cút

Loại thức ăn