Thức ăn FeCo 444 cho heo Siêu nạc

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 15kg đến 50kg