FeCo B2000S Thức ăn hỗn hợp cho bò thịt, bò vỗ béo